دوره متوسطه اول پسرانه شماره 3 - مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
برنامه های فرهنگی آموزشگاه را در ماه محرم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عالی

خوب

متوسط

آموزشگاه در یک نگاه
گزارش سال تحصیلی 96-95 اين مطلب تاکنون 115 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و پرورشی هر ماه
گزارش عملکرد آبان 1395 اين مطلب تاکنون 48 بار مطالعه شده است
عملکرد آبان 1395
گزارش عملکرد مهر 1395 اين مطلب تاکنون 72 بار مطالعه شده است
عملکرد مهر 1395
گزارش عملکرد سال تحصیلی 95-94 اين مطلب تاکنون 60 بار مطالعه شده است
عملکرد سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های دهه اول محرم اين مطلب تاکنون 57 بار مطالعه شده است
فعالیت های دهه اول محرم
گزارش آذرماه 1394 اين مطلب تاکنون 234 بار مطالعه شده است
-
آبان ماه و انتخابات شوراي دانش آموزي اين مطلب تاکنون 254 بار مطالعه شده است
-
طلوع ماه مهر اين مطلب تاکنون 216 بار مطالعه شده است
-
ارديبهشت 94 اين مطلب تاکنون 290 بار مطالعه شده است
-
گزارش اولين ماه سال 94 اين مطلب تاکنون 322 بار مطالعه شده است
-
آخرين رخدادهاي پايان سال 93 اين مطلب تاکنون 269 بار مطالعه شده است
-
گزارش بهمن ماه پيروزي اين مطلب تاکنون 320 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكرد دي ماه اين مطلب تاکنون 312 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكرد آذر ماه اين مطلب تاکنون 287 بار مطالعه شده است
-
مروري بر فعاليتهاي آبان ماه اين مطلب تاکنون 473 بار مطالعه شده است
-
مهر پر از مهر(گزارش مهرماه) اين مطلب تاکنون 418 بار مطالعه شده است
-
ماه پاياني سال 1392 اين مطلب تاکنون 466 بار مطالعه شده است
-
بهمن افتخار آفرين اين مطلب تاکنون 730 بار مطالعه شده است
-
دیماه و آغاز مقدمات جشن های پیروزی انقلاب اين مطلب تاکنون 406 بار مطالعه شده است
-
آذر ماه و کسب افتخارات اين مطلب تاکنون 651 بار مطالعه شده است
-
آبان ماه و شور حسینی اين مطلب تاکنون 417 بار مطالعه شده است
-
مهر پر از مهر اين مطلب تاکنون 659 بار مطالعه شده است
-
آخرين ماه سال تحصيلي اين مطلب تاکنون 516 بار مطالعه شده است
-
اخبار ادرببهشت اين مطلب تاکنون 361 بار مطالعه شده است
-
فروردين ماه 92 اين مطلب تاکنون 380 بار مطالعه شده است
-
اسفند در مدرسه اين مطلب تاکنون 792 بار مطالعه شده است
-
فجر و بهمن 1391 اين مطلب تاکنون 769 بار مطالعه شده است
-
خلاصه رويدادهاي دي ماه اين مطلب تاکنون 428 بار مطالعه شده است
-
نتایج تجزیه وتحلیل آزمون مرآت4-10-91 اين مطلب تاکنون 476 بار مطالعه شده است
-
گزارش آماري مراجعين به دفتر مشاوره اين مطلب تاکنون 330 بار مطالعه شده است
-
آذر ماه در يك نگاه اين مطلب تاکنون 449 بار مطالعه شده است
-
گزارش برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده اين مطلب تاکنون 362 بار مطالعه شده است
-
آنچه در آبان ماه گذشت اين مطلب تاکنون 714 بار مطالعه شده است
-
رويدادهاي مهر ماه اين مطلب تاکنون 806 بار مطالعه شده است
-
انتخابات شوراي دانش آموزي اين مطلب تاکنون 465 بار مطالعه شده است
-
ارديبهشت 1391 اين مطلب تاکنون 742 بار مطالعه شده است
-
فعاليتهاي آغازين سال 1391 اين مطلب تاکنون 844 بار مطالعه شده است
-
رويدادهاي آخرين ماه سال 90 اين مطلب تاکنون 1496 بار مطالعه شده است
-
بهمن و فجر 1390 اين مطلب تاکنون 1155 بار مطالعه شده است
-
فجر1390 اين مطلب تاکنون 439 بار مطالعه شده است
-
مدرسه در ديماه 90 اين مطلب تاکنون 647 بار مطالعه شده است
-
مروري بر آذر ماه اين مطلب تاکنون 903 بار مطالعه شده است
-
آنچه در آبان ماه گذشت اين مطلب تاکنون 951 بار مطالعه شده است
-
رخدادهاي مهرماه اين مطلب تاکنون 505 بار مطالعه شده است
-
گزارش ارديبهشت ماه 1390 اين مطلب تاکنون 542 بار مطالعه شده است
-
گزارش فروردين ماه 1390 اين مطلب تاکنون 533 بار مطالعه شده است
-
گزارش اسفندماه 1389 اين مطلب تاکنون 761 بار مطالعه شده است
-
گزارش بهمن ماه 1389 اين مطلب تاکنون 534 بار مطالعه شده است
-
گزارش ديماه 1389 اين مطلب تاکنون 556 بار مطالعه شده است
-
گزارش آذرماه 1389 اين مطلب تاکنون 566 بار مطالعه شده است
-
گزارش آبان ماه 1389 اين مطلب تاکنون 964 بار مطالعه شده است
-
گزارش مهرماه 1389 اين مطلب تاکنون 1095 بار مطالعه شده است
-
گزارش اردیبهشت ماه 1389 اين مطلب تاکنون 636 بار مطالعه شده است
-
گزارش فروردین ماه 1389 اين مطلب تاکنون 638 بار مطالعه شده است
-
گزارش اسفندماه 1388 اين مطلب تاکنون 619 بار مطالعه شده است
-
گزارش بهمن ماه 1388 اين مطلب تاکنون 592 بار مطالعه شده است
-
گزارش دیماه 1388 اين مطلب تاکنون 631 بار مطالعه شده است
-
گزارش آذرماه 1388 اين مطلب تاکنون 569 بار مطالعه شده است
-
گزارش آبانماه 1388 اين مطلب تاکنون 643 بار مطالعه شده است
-
گزارش مهرماه 1388 اين مطلب تاکنون 519 بار مطالعه شده است
-
گزارش فروردین ماه 1388 اين مطلب تاکنون 899 بار مطالعه شده است
-
گزارش اسفندماه 1387 اين مطلب تاکنون 775 بار مطالعه شده است
-
گزارش بهمن ماه 1387 اين مطلب تاکنون 569 بار مطالعه شده است
-
گزارش دیماه 1387 اين مطلب تاکنون 503 بار مطالعه شده است
-
گزارش آذر ماه 1387 اين مطلب تاکنون 579 بار مطالعه شده است
-
گزارش آبان ماه 1387 اين مطلب تاکنون 757 بار مطالعه شده است
-
گزارش مهرماه 1387 اين مطلب تاکنون 602 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در خردادماه 87 اين مطلب تاکنون 701 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در ارديبهشت ماه 87 اين مطلب تاکنون 575 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در فروردين ماه 87 اين مطلب تاکنون 587 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در اسفندماه 86 اين مطلب تاکنون 709 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در بهمن ماه 86 اين مطلب تاکنون 595 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در آذر ماه 86 اين مطلب تاکنون 598 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در آبان ماه 86 اين مطلب تاکنون 564 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملكردهاي بسيج در مهرماه 86 اين مطلب تاکنون 607 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 87 اين مطلب تاکنون 667 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملکرد اسفندماه 1386 اين مطلب تاکنون 601 بار مطالعه شده است
-
رتبه دانش آموزان سال سوم در مسابقه آينده سازان اين مطلب تاکنون 595 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 87-86
رتبه دانش آموزان سال دوم در مسابقه آينده سازان اين مطلب تاکنون 597 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 87-86
گزارش عملکرد بهمن ماه 86 اين مطلب تاکنون 584 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملکرد آذر ماه 86 اين مطلب تاکنون 583 بار مطالعه شده است
-
گزارش عملکرد آبان ماه 86 اين مطلب تاکنون 987 بار مطالعه شده است
-

اين سايت تا كنون 1528905 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد