دوره متوسطه اول پسرانه واحد 3 - مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
عملکرد دبیرستان را در مهر ماه 1396 چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عالی

خوب

متوسط

دانش پژوهان برتر

نوبت اول سال تحصیلی 97-96

برترین های مسابقات قرآنی ترنم نور

برترین های مسابقات قرآنی ناحیه 1

برترین های مسابقات قرآنی آموزشگاه

برترین های آموزشی پایه هفتم 4 در آبان ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 3 در آبان ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 2 در آبان ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 1در آبان ماه 96

برترین های آموزشی پایه نهم3 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه نهم 2 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه نهم1 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هشتم 3 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هشتم 2 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هشتم 1 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 4 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 3 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 2 در مهر ماه 96

برترین های آموزشی پایه هفتم 1 در مهر ماه 96

یاران شیدایی

برترین های مسابقات قرآنی ناحیه 1

مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 1

منتخبین مسابقات قرآنی ترنم نور

برترین های نوبت اول پایه نهم

برترین های نوبت اول پایه هشتم

برترین های نوبت اول پایه هفتم

برترین های مسابقات قرآن رشته اذان

برترین های مسابقات قرآن رشته ترتیل

برترین های مسابقات قرآن رشته حفظ

برترین های مسابقات قرآن رشته قرائت

برترین های ریاضی آذر ماه

برترین های آموزشی پایه نهم 3 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه نهم 2 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه نهم 1 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هشتم 3 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هشتم 2 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هشتم 1 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هفتم 4 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هفتم 3 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هفتم 2 در مهر ماه

برترین های آموزشی پایه هفتم 1 در مهر ماه

برترین های مهر 1395

اين سايت تا كنون 1602429 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد